Usnesení  č.  151/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (územní samosprávné celky)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 06.04.2020 Účinnost od: 07.04.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 56/2020 Sbírky zákonů na straně 1341

Pozn.: Usnesení vlády č. 388/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.