Rozhodnutí  č.  KK/95/HK/20
Hejtmana Karlovarského kraje
, kterým se nařizují regulační opatření v dopravě
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.2020 Účinnost od: 24.03.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 41

Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19