Rozhodnutí  č.  KK/I11/HK/20
Hejtmana Karlovarského kraje
o ubytování pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 03.04.2020 Účinnost od: 03.04.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 46

Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19