Nařízení  č.  155/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;
Schváleno (Vydáno): 09.04.2020 Účinnost od: 09.04.2020
Uveřejněno v č. 57/2020 Sbírky zákonů na straně 1347

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.