Usnesení  č.  179/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 17.04.2020 Účinnost od: 17.04.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 66/2020 Sbírky zákonů na straně 1451

Pozn.: Usnesení vlády č. 422/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.