Usnesení  č.  193/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 23.04.2020 Účinnost od: 27.04.2020 Zrušeno: 01.05.2020
Uveřejněno v č. 70/2020 Sbírky zákonů na straně 1506

Pozn.: Usnesení vlády č. 443/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 222/2020 Sb.