Usnesení  č.  203/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (vstup specialistů z Korejské republiky na území ČR)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 24.04.2020 Účinnost od: 24.04.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 72/2020 Sbírky zákonů na straně 1563

Pozn.: Usnesení vlády č. 458/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.