Usnesení  č.  219/2020 Sb.
Vlády České republiky
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 30.04.2020 Účinnost od: 30.04.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 80/2020 Sbírky zákonů na straně 1667

Pozn.: Usnesení vlády č. 485/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.