Usnesení  č.  223/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (pobyt na veřejně dostupných místech, svatby, bohoslužby...)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 30.04.2020 Účinnost od: 11.05.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 81/2020 Sbírky zákonů na straně 1682

Pozn.: Usnesení vlády č. 490/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.