Usnesení  č.  226/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky)
Oblasti úpravy:
COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 04.05.2020 Účinnost od: 11.05.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 82/2020 Sbírky zákonů na straně 1699

Pozn.: Usnesení vlády č. 511/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.