Sdělení  č.  MF-4869/2020/15-4
Ministerstva financí
k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.;Daně z příjmů obecně.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;
Schváleno (Vydáno): 05.05.2020 Účinnost od: 05.05.2020
Uveřejněno v č. 8/2020 Finančního zpravodaje na straně 15