Usnesení  č.  236/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (posouzení zdravotní způsobilosti, pracovnělékařské prohlídky)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 11.05.2020 Účinnost od: 11.05.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 87/2020 Sbírky zákonů na straně 1762

Pozn.: Usnesení vlády č. 538/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.