Sdělení  č.  252/2020 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Průměrný výdělek.;Státní finanční podpory.;
Schváleno (Vydáno): 18.05.2020 Účinnost od: 01.07.2020 Zrušeno: 01.07.2021
Uveřejněno v č. 92/2020 Sbírky zákonů na straně 1835