Vyhláška  č.  257/2020 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 21.05.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 95/2020 Sbírky zákonů na straně 1938