Nařízení  č.  258/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;
Schváleno (Vydáno): 18.05.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 96/2020 Sbírky zákonů na straně 2090