Vyhláška  č.  259/2020 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
Oblasti úpravy:
Náklady zdravotní péče.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 27.05.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 96/2020 Sbírky zákonů na straně 2093