Zákon  č.  261/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 27.05.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 97/2020 Sbírky zákonů na straně 2098