Zákon  č.  262/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;
Schváleno (Vydáno): 27.05.2020 Účinnost od: 03.06.2020
Uveřejněno v č. 97/2020 Sbírky zákonů na straně 2106

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.