Zákon  č.  263/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Evidence tržeb. Elektronická evidence tržeb.;
Schváleno (Vydáno): 26.05.2020 Účinnost od: 03.06.2020
Uveřejněno v č. 97/2020 Sbírky zákonů na straně 2108

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.