Vyhláška  č.  264/2020 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
o energetické náročnosti budov
Oblasti úpravy:
SPRÁVA STAVEBNICTVÍ. STAVEBNICTVÍ.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.;Stavební hmoty. Výrobky pro stavby. Stavební konstrukce.;
Schváleno (Vydáno): 29.05.2020 Účinnost od: 01.09.2020
Uveřejněno v č. 98/2020 Sbírky zákonů na straně 2114

Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 1 věty třetí nabývá účinnosti 1.1.2023.