Nařízení  č.  265/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Nájemné.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 01.06.2020 Účinnost od: 05.06.2020
Uveřejněno v č. 99/2020 Sbírky zákonů na straně 2154

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.