Vyhláška  č.  266/2020 Sb.
Ministerstva obrany
, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 02.06.2020 Účinnost od: 04.06.2020
Uveřejněno v č. 99/2020 Sbírky zákonů na straně 2155

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.