Vyhláška  č.  267/2020 Sb.
České národní banky
o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Oblasti úpravy:
Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Fondy.;Kapitálový trh.;
Schváleno (Vydáno): 01.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 99/2020 Sbírky zákonů na straně 2156