Nařízení  č.  268/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.;Televize.;
Schváleno (Vydáno): 25.05.2020 Účinnost od: 06.06.2020
Uveřejněno v č. 100/2020 Sbírky zákonů na straně 2170