Sdělení  č.  20/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
Sýrie. Syrska arabská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení.;
Schváleno (Vydáno): 25.03.2010 Účinnost od: 01.06.2020
Uveřejněno v č. 12/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 378