Vyhláška  č.  269/2020 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Právní otázky stavby a provozu železnic.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 02.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 101/2020 Sbírky zákonů na straně 2186