Nařízení  č.  270/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBNÍ OBLASTI.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 08.06.2020 Účinnost od: 15.06.2020
Uveřejněno v č. 102/2020 Sbírky zákonů na straně 2194