Sdělení  č.  271/2020 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Oblasti úpravy:
Statistika.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 04.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 102/2020 Sbírky zákonů na straně 2196