Sdělení  č.  272/2020 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Oblasti úpravy:
Statistika.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 04.06.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 102/2020 Sbírky zákonů na straně 2199