Sdělení  č.  22/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
Oblasti úpravy:
VYNÁLEZY.;MEZINÁRODNÍ DOHODY K OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV.;MEZINÁRODNÍ AUTORSKOPRÁVNÍ DOHODY.;Subjekty práv k vynálezům.;Vznik, přechod a zánik práv k vynálezům.;Autorské osvědčení a patent. Patentové právo.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o majetkových právech.;
Schváleno (Vydáno): 09.10.2019 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 13/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 418