Sdělení  č.  273/2020 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.2020 Účinnost od: 16.06.2020
Uveřejněno v č. 103/2020 Sbírky zákonů na straně 2202