Sdělení  č.  276/2020 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, CPI %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.2020 Účinnost od: 19.06.2020
Uveřejněno v č. 104/2020 Sbírky zákonů na straně 2221