Nařízení  č.  277/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;Ochrana zdravého stavu půdy.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Rostlinná výroba.;Chemický průmysl. Chemie.;Povrchové a podzemní vody.;
Schváleno (Vydáno): 15.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 105/2020 Sbírky zákonů na straně 2234