Vyhláška  č.  278/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Odborná správa lesů.;
Schváleno (Vydáno): 15.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 105/2020 Sbírky zákonů na straně 2314