Vyhláška  č.  279/2020 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Organizace zdravotní správy.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Ochrana osobnosti.;
Schváleno (Vydáno): 17.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 106/2020 Sbírky zákonů na straně 2322