Nařízení  č.  280/2020 Sb.
Vlády České republiky
o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
Oblasti úpravy:
Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Exhalace. Emise. Imise.;
Schváleno (Vydáno): 08.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 107/2020 Sbírky zákonů na straně 2330