Vyhláška  č.  281/2020 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 18.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 107/2020 Sbírky zákonů na straně 2336