Zákon  č.  288/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Oblasti úpravy:
Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 14.06.2020 Účinnost od: 24.06.2020
Uveřejněno v č. 111/2020 Sbírky zákonů na straně 2498

Pozn.: Tento zákon pozbývá platnosti nabytím účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.