Sdělení  č.  290/2020 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
Oblasti úpravy:
Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Elektrická energie. Elektřina.;Plynárenství. Topný plyn.;
Schváleno (Vydáno): 15.06.2020 Účinnost od: 24.06.2020
Uveřejněno v č. 111/2020 Sbírky zákonů na straně 2501