Sdělení  č.  292/2020 Sb.
Státní volební komise
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 22.06.2020 Účinnost od: 24.06.2020
Uveřejněno v č. 111/2020 Sbírky zákonů na straně 2503