Zákon  č.  283/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Daně obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daně z příjmů obecně.;Daň z nemovitých věcí.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Státní celní správa.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 108/2020 Sbírky zákonů na straně 2363