Zákon  č.  284/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.;Školy základní.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;
Schváleno (Vydáno): 10.06.2020 Účinnost od: 11.07.2020
Uveřejněno v č. 108/2020 Sbírky zákonů na straně 2383

Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 6, 81 a 83 nabývají účinnosti 11.7.2020. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.10.2020. Ustanovení části první čl. I bodu 12 pozbývá platnosti 30.9.2025.