Zákon  č.  285/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Oblasti úpravy:
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Práva a povinnosti pracovníků.;Čas odpočinku. Dovolená na zotavenou.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;
Schváleno (Vydáno): 10.06.2020 Účinnost od: 30.07.2020
Uveřejněno v č. 108/2020 Sbírky zákonů na straně 2390

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 32, 33, 36 až 53, 55, 57 až 60, 69, 72, 74, 87 a 92, čl. II bodů 2 a 4, čl. III až VI, čl. VIII bodu 11 a čl. IX nabývají účinnosti 1.1.2021.