Sdělení  č.  287/2020 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;Lékárníci. Farmaceuti.;Lékaři a dentisti.;Zdravotničtí pracovníci.;
Schváleno (Vydáno): 18.06.2020 Účinnost od: 26.06.2020
Uveřejněno v č. 110/2020 Sbírky zákonů na straně 2442