Nařízení  č.  297/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
FINANCE.;MYSLIVOST.;HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA LESŮ.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 22.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 114/2020 Sbírky zákonů na straně 2690

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů č. 45 až 47, 49 až 51, 56 až 59, 61 až 64, 67 a 70 nabývají účinnosti 1.9.2020.