Zákon  č.  300/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;
Schváleno (Vydáno): 16.06.2020 Účinnost od: 30.06.2020
Uveřejněno v č. 115/2020 Sbírky zákonů na straně 2754

Pozn.: Ustanovení § 6 nabývá účinnosti 1.9.2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.