Vyhláška  č.  302/2020 Sb.
Energetického regulačního úřadu
, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
Oblasti úpravy:
Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Elektrická energie. Elektřina.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 23.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 116/2020 Sbírky zákonů na straně 2762