Vyhláška  č.  303/2020 Sb.
Ministerstva dopravy
,kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;Technická bezpečnost zařízení.;Exhalace. Emise. Imise.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;
Schváleno (Vydáno): 23.06.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 117/2020 Sbírky zákonů na straně 2786

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 20 nabývá účinnosti 1.10.2020.