Informace  č.  GF01/2020
Generálního finančního ředitelství
informace k protikrizovému balíčku MF
Oblasti úpravy:
COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Daně obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daně z příjmů obecně.;Daň z nemovitých věcí.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.2020 Účinnost od: 30.06.2020
Uveřejněno v č. 0/2020 Generálního finančního ředitelství

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.