Vyhláška  č.  310/2020 Sb.
Ministerstva financí
. kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Účetnictví.;Fondy.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 123/2020 Sbírky zákonů na straně 3162